Vi kan bare velge den grønne veien ut av koronakrisen

Kronikk
Id:
August 2020
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no/motkultur

Verden står i dag midt i en helsemessig og økonomisk krise. Den eneste farbare veien ut av koronakrisen er den grønne. Men regjeringen velger den sorte.