Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane - Prosjektstatus