Transport, energi og miljø

Rapport
Id:
2010-2

Rapporten beregner energibruk og utslipp for ulike transportmiddel som brukes til passasjertransport eller til godstransport i ulike livsløpsfaser. Med livsløpsfaser menes framdrift av transportmiddel, produksjon og distribusjon av drivstoff til transportmiddel, konstruksjon, drift og vedlikehold av transportmiddelets infrastruktur samt framstilling og vedlikehold av transportmiddelet selv.