Tilpassning av Miljøfyrtårns klimaregnskap til folkehøgskolene

Notat
Id:
Februar 2020

Folkehøgskolerådet har avtalt med Stiftelsen Miljøfyrtårn om å få bruke deres klimaregnskap for at folkehøgskolene skal måle sitt klimagassutslipp. Miljøfyrtårn måler flere relevante områder, men måler ikke tilstrekkelig alle områdene folkehøgskolene ønsker å kartlegge. Vestlandsforsking har på oppdrag fra Folkehøgskolerådet gjort en vurdering av klimagassutslipp for transportmiddel. Vi har vurdert utslippsfaktorer som ligger inne i Miljøfyrtårn for fly og bil, og hvordan Miljøfyrtårn kan bli utvidet til å inkludere klimagassutslippet fra buss, tog, skip og hurtigbåt. I tillegg er det gjort en vurdering av hvordan kategoriene mat og gjenbruk kan integreres i Miljøfyrtårn.

VF notat 1-2020 (503.61 KB)