Klimaregnskap folkehøgskolene

Folkehøgskolerådet har avtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn om å få bruke deres klimaregnskap til å måle klimagassutslippene til folkehøgskolene. Dette klimaregnskapet måler flere relevante områder, men måler ikke tilstrekkelig alle områdene folkehøgskolene ønsker å måle. Vestlandsforsking skal finne fram til utslippsfaktorer som mangler i miljøfyrtårn og begrunne disse. I tillegg skal Vestlandsforsking foreslå spørsmålsformuleringer og utarbeide en veiledning om hvordan man fyller ut tilleggsspørsmål.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Folkehøgskolerådet
Prosjektnummer:
6549
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø