Substitution of fossil-energy intensive building materials by wood products – Does it matter? A case study from Western Norway

Av:
Artikkel
Id:
January 2023
Utgjevar:
Elseveier
Tidsskrift:
Journal of cleaner production

En analyse av CO2-effekten fra hogst til sluttprodukt for plantet granskog og naturlig bjørkeskog på Vestlandet viser en kritisk faktor for den samlede klimaeffekten av skogbruk er knyttet til at treprodukter erstatter mer CO2-intensive produkter.