Stronger together for a climate resilient north – Mainstreaming adaptation to climate change at the local level in the Nordic Countries

Av:
Notat
Id:
April 2023

I etterkant av NOCCA konferansen utarbeidet arrangørene et policy-notat som blant annet har en drøfting av kommunenes rolle i arbeidet med grenseoverskridende klimarisiko basert på innlegget fra Carlo Aall under konferansen.