Skredet på Kjelsneset - ein ny utløysingsmekanisme for jordskred?

Av:
Notat
Id:
HISF notat 7-2014
Utgjevar:
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Notat utgitt av Høgskulen i Sogn og Fjordane - Stein Bondevik, Asbjørn Rune Aa, Tore H.Medgard og Oda S. Osland: Skredet på Kjelsneset - ein ny utløysingsmekanisme for jordskred?