Skred utløyst under uveret Loke 14. november 2005

Av:
Notat
Id:
HISF notat 4-2014
Utgjevar:
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Notat utgitt av Høgskulen i Sogn og Fjordane - Bondevik, S. og Aa, A.R.(2014): Skred utløyst under uveret Loke 14. november 2005