Scenarier for transportutvikling i Norge. Beregning av transportarabeid, energibruk og utslipp av CO2 for 1996, 2010 og 2030

Notat
Id:
97-29

Kan bestillast via e-post eller tlf. 57676150