Samhandling for grønt skifte: Sogn og Fjordane først i verda med kommunale omstillingsplanar?

Foredrag

Presentasjon på nasjonal klimakonferanse i Sogndal, 29. - 31. august 2017