Samanhengen mellom siste klimarapport frå FN og viktige tiltak i Kinn kommune

Foredrag
Id:
September 2021

Som en del av programmet for politikardag om klima og miljø for Kinn kommune holdt Carlo Aall et nettinnlegg med følgende tittel: "Samanhengen mellom siste klimarapport frå FN og viktige tiltak i Kinn kommune". Et viktig tema i innledningen var spørsmålet om å supplere dagens klimapolitiske innretning med en forbruksinnretning.