Revealing trends in extreme heatwave intensity: applying the UNSEEN approach to Nordic countries

Av:
Prosjektaktivitet
Id:
Februar 2024
Utgjevar:
IOP Science
Tidsskrift:
Environmental Reseach Letters

Sommeren 2018 var uvanlig varm og tørr, det førte til svært høye økonomiske tap i den nordeuropeiske landbrukssektoren. Denne grenseoverskridende hendelsen gav motivasjon til å undersøke om nyere trender med ekstreme sommertemperaturer har økt, og om dermed også sannsynligheten for en hetebølger har økt. På grunn av høy intern variabilitet i nordeuropeiske værmønstre og få temperaturmålinger, er en pålitelig ekstremverdi-analyse vanskelig. Derfor bruker vi mange modellsimuleringer istedenfor målinger.

Troverdigheten til simuleringene evalueres i det standardiserte rammeverket UNSEEN (UNprecedented Simulated Extremes using ENsembles). Vi analyserer maksimale temperaturer over 3 påfølgende dager for hver sommer fra 1981-2020 og bruker simuleringene i en ekstremverdianalyse. Vi finner positive trender i hetebølgeintensitet over nesten hele Nord-Europa. I noen områder har sannsynligheten for en ekstrem hetebølge økt med en faktor 4. Risikoen for hetebølger viser seg å være høyest i sentrale deler av Skandinavia.