Regionalparkar - en mulig modell for å styrke arbeidet med bruk og vern i og rundt større norske verneområde

Notat
Id:
2006-10

Notatet drøfter regionalpark som en mulig modell for å styrke arbeidet med bruk og vern i og rundt større norske verneområder. Drøftingen er basert på inntrykk fra en studietur til Queyras regionalpark i Frankrike.