Reduksjon av samfunnets miljøbelastning – vi må endre vårt forbruk (med et postskriptum om corona og klima)

Foredrag
Id:
Mai 2020

Carlo Aall holdt en presentasjon om nødvendigheten av også å redusere forbruket for å nå klimamålet på et webinar arrangert av Grønn By i Stavanger. (omtale)

Presentasjon (1.69 MB)