Potensiale for ny næring, innovasjon og teknologi for klimatilpassing i Sogn

Foredrag
Id:
September 2019

Oppdraget frå Sogn Regionråd var å finne ut om bruk og utvikling av teknologi i klimatilpassingsarbeidet (klimatilpassingsteknologi) kan vere eit nytt satsingsområde for næringslivet i Sogn.