Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Av:
Rapport
Utgjevar:
Miljødirektoratet

Hva er det egentlig som må ligge til grunn for at en kommune skal lykkes i omstillingen.  CICERO har sammen med Vestlandsforsking og Civitas på oppdrag fra Miljødirektoratet sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak.

Sjå presseomtale på nettsida til Cicero: Tre grep som kan kutte klimagassutslipp i kommunene

Rapporten finn du her: