Policy brief: Stronger together for a climate resilient north – Mainstreaming adaptation to climate change at the local level in the Nordic Countries

Av:
Notat
Id:
June 2023
Utgjevar:
Nordic co-operation
Tidsskrift:
norden.org - online

I etterkant av NOCCA konferansen utarbeidet arrangørene et policy-notat som blant annet bygger på resultatene fra prosjektet "Komparativ analyse av det tilpasningspolitiske landskapet i Norden" for Nordisk ministerråd.