IA for SMB - frå teori til praksis

Vestlandsforsking skal  gjennomføre ei elektronisk spørjeundersøking som skal sendast til utvalde SMB-bedrifter i Sogn og Fjordane.

Vestlandsforsking skal gå gjennom eksisterande NAV-data for å gjennomgå metode, konkretisere hypotesar og finne dei gode spørsmåla til SMB samt utval og avgrensingar til ei kvantitativ undersøking.

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NAV Arbeidslivssenter
Prosjektnummer:
6246
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):