Kronikk
Id:
Januar 2020
Utgjevar:
dagbladet.no
Tidsskrift:
Dagbladet

Castberg-utbyggingen blir uten ilandføring. Det viser at ringvirkningene fra petroleumsvirksomheten sprer seg kortere enn forventningene som er skapt i nord. Det er et politisk ansvar.