Offentlige "grønne innkjøp" som driver for klimaomstilling

Rapport
Id:
2016-10

Rapporten oppsummerer et forprosjekt som har hatt som mål å utvikle en metode for å indentifisere potensialet for «grønne innkjøp» i Hordaland Fylkeskommune - med tilhørende implikasjoner for lokalt næringsliv.