Norwegian research on sustainable development -a historical and critical perspective

Foredrag
Id:
Oktober 2022

Universiteter og andre forskningsmiljøer har en viktig rolle i å hjelpe myndigheter med god kunnskap om hvordan nå bærekraftmålene. Alle norske universiteter har pågående interne strategier om å styrke sin bærekraftprofil. I dette innlegget til en 'tenketank om bærekraftforskning' ved Høgskulen på Vestlandet gir Carlo Aall en gjennomgang av bærekraftbegrepet, historien til norsk bærekraftforsking, og kommer med innspill om den videre innretningen av bærekraftforskningen.