Norge trenger en ny politikk for å ruste samfunnet mot klimaendringene

Av:
Kronikk
Id:
Mai 2021
Utgjevar:
forskersonen.no

Mens EU har lagt fram en ny strategi for å håndtere negative konsekvenser av klimaendringene, styrer Norge etter en åtte år gammel stortingsmelding. I klimameldinga står det ikke ett ord klimatilpasning.