Norge kunne nådd sitt klimamål for 2030 allerede i 2022

Kronikk
Id:
April 2021
Utgjevar:
forskersonen.no

Det er lett for Norge redusere klimagassutslipp. Det innebærer å redusere utvinning av olje og gass på norsk sokkel, og å lære av noe av Peer Gynt.