New approaches to local climate change risk analysis

Av:
Prosjektaktivitet
Id:
December 2023
Utgjevar:
Frontiers

En e-bok med de 12 bidragene til spesialtemaet av Frontiers in climate om emnet "Nye tilnærminger til hvordan gjøre lokale klimarisikoanalyser"