Naturbaserte løsninger og samspillseffekter

Foredrag
Id:
September 2022

Noradapt har inngått en avtale med KS - Kommunesektorens organisasjon om å bistå med faglige råd og innlegg knyttet til KS sitt kommunenettverk for klimatilpasning.

Informasjon om dette finn du HER