Miljøimplikasjoner av cruise- og flytrafikk - muligheter for en satsing på turisme i tråd med klimamål for Stavanger kommune

Av:
Notat

Notatet dokumenterer gjennomføringen av et prosjekt for Stavanger kommune om utredning av miljøimplikasjoner av cruise- og flytrafikk, og muligheter for en satsing på turisme i tråd med klimamål for Stavanger kommune.

Arbeidet med notatet har vært koblet til et større EU prosjekt som Stavanger kommune deltar i, sammen med Region Stavanger: “Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality” (SCITHOS)[1]. SCITHOS-prosjektet innebærer blant annet å utvikle en modell for beregning av energibruk og klimagassutslipp fra byturisme, og det har derfor vært naturlig at dette notatet er utført i et samarbeid mellom den norske faglige partneren i SCHTHOS – Vestlandsforsking – og koordinator for dette prosjektet: NHTV Breda University of Applied Sciences i Nederland.

Associate professor Paul Peeters ved Breda universitetet har hatt det overordnede faglige ansvaret og stått for hoveddelen av analysearbeidet, mens Dr Hans Jakob Walnum og professor Carlo Aall har hatt ansvaret for å samle inn data, bistå i analysen og har hatt hovedansvaret for kapittelet med drøfting av virkemiddelbruk.

Deler av rapporten er på engelsk der Paul Peeters er hovedforfatter.