Lille speil på veggen der - hvilken kommune er best på klimatilpasning?

Foredrag
Id:
Desember 2023

Carlo Aall hadde en digital innledning på "Konferanse for plan og samfunnsutvikling 2023" arrangert av Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland den 28 november (se program) I presentasjonen la han bl.a. frem en foreløpig versjon av systemet for klimarangering av kommunene i Nordland fylke utviklet av Nordlandsforsking og Vestlandsforsking.