Kva kan skje med ureina grunn når klimaet endrar seg?

Foredrag
Id:
September 2022

Torunn Gauteplass Hønsi heldt innlegg på temasamling i Trøndelag, 13. september 2022, om kva som kan skje med ureina grunn i samband med klimaendringar.