Kunnskapsgrunnlag for integrerte planar om areal og klima

Rapport
Id:
April 2024
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Denne rapporten er frå prosjektet Kunnskapsgrunnlag for integrerte planar om areal og klima, som er finansiert av Regionalt forskingsfond Vestland (RFF Vestland) og brukarpartnarane i prosjektet. Vestlandsforsking takkar for løyvinga frå RFF Vestland, brukarpartnarane sin eigeninnsats og det gode samarbeidet med brukarpartnarane gjennom heile prosjektet. Vestland fylkeskommune, Sunnfjord kommune og Voss herad har vore brukarpartnarar.