Konsekvensutredning av større verneprosjekt: Erfaringer fra Stabbursdalen nasjonalpark.