Prosjektet skal oppsummere erfaringene fra arbeidet med en konsekvensutredning ved utvidelse av Stabbursdalen nasjonalpark i Finnmark. Viktige delmål er: - å klargjøre sentrale begrep knyttet til verneprosesser - vurdere generaliseringsmulighetene av erfaringene fra Stabbursdalen - rekonstruere hva som har skjedd fram til konsekvensutregningen blir sendt på hringsrunde - vurdere rammer og faglige krav til kvalitet - komme med forslag til utdyping av og/eller forbedringer av nye konsekvensutrednigsprosesser Rapporten er et samarbeidsprosjekt med NIBR's gruppe for konsekvensutredninger, og vil gjenngi erfaringene slik en referasegruppe oppnevnt av DN vurdere den.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Direktoratet for naturforvaltning
Prosjektnummer:
2145
Prosjektleiar: