Klimaveg-prosjektet –korleis tilpassa vegtransport til klimarisiko?

Foredrag
Id:
Mars 2024

Carlo Aall innledet på årskonferansen til www.fjordvegen.no om klimatilpasning og vegplanlegging. Et av budskapene var at det å redusere omfang - eller i alle fall, redusere forventninger om vekst i mobilitet - kan være et nødvendig alternativ til tradisjonelle former for klimatilpasning, som skredsikring o.l.