Klimarangering av kommunar i Nordland - sårbarhetsanalyse for klima og miljø

Av:
Rapport
Id:
Juni 2024

For fyrste gong i Noreg er det laga ein regional analyse med rangering av kommunar innan eitt fylke ut frå grad av klimarisiko. Rangeringa bygger på eit system for nasjonal rangering lansert i 2023