Kronikk
Id:
Februar 2020
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no/motkultur

Då Miljødirektoratet og fem andre statlege verksemder la fram Klimakur 2030, la dei òg hovudet til tusenvis av norske småbønder på hoggestabben.