Klimakrisen, naturkrisen og energikrisen er en og samme sak

Av:
Kronikk
Id:
August 2022
Utgjevar:
forskning.no
Tidsskrift:
forskersonen.no

Klima- og miljødepartementet har startet arbeidet med å lage den andre stortingsmelding om klimatilpasning. Ledergruppa for Norsdapt kommer i den forbindelse med råd om hvordan innretningen av meldingen bør endres fra den første for å dreie tilpssningsarbeidet i en mer bærekraftig retning.