Jord- og flaumskred dei siste 10.000 åra

Av:
Notat
Id:
HISF notat 6-2014
Utgjevar:
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Notat utgitt av Høgskulen i Sogn og Fjordane - Aa, A.R. og Bondevik, S.: Jord- og flaumskred dei siste 10.000 åra.