Jakta på klimatallene: Hvor mye forurenser hyttene i Valdres?

Av:
Artikkel
Utgjevar:
Avisa Valdres.no

Avisa Valdres har laget en langlesing serie med kritisk blikk på hyttebygging kalt "Hytteparadokset". I denne episoden er temaet klimagassutslipp utløst av det å bygge, vedlikeholde, bruke, og reise til og fra hytta. Carlo Aall er intervjuet og har bidratt med beregninger.