Invitasjon til ope næringsmøte i Kvam

Prosjektaktivitet
Id:
Februar 2023

Korleis skape næring av lokale naturressursar, handverkstradisjonar og kulturarv i Kvam?

Møte er ein del av forskingsprosjektet Dreis. Det held til på Thon hotell Sandven, torsdag 23. februar kl. 18.30-20.00