Integrated European Polar research programme

Av:
Rapport
Id:
Desember 2020
Utgjevar:
EU-polar net

Gjennom dei siste 5 åra, har EU-Polarnet, jobba med "Integrated European Polar Research Programme", for å imøtekoma behova til interessentane i forskarprogrammet.

EU-polar net 2, news