Integrasjon av klima- og naturhensyn i planlegging og gjennomføring

Av:
Artikkel
Id:
Mai 2023
Utgjevar:
Idunn
Tidsskrift:
Plann

Hvordan kan integrasjon mellom hensyn til klima og biologisk mangfold se ut i praksis?