Innleiing til arbeidsverkstad om klimarisiko og klimatilpassing

Foredrag
Id:
Oktober 2021

Hybrid arbeidsverkstad for Eidfjord kommune.