Ikke-teknologiske barrierer for hydrogen som energibærer i transport

Notat
Id:
2005-3

Notatet gir en presentasjon av ikke-teknologiske barrierer knyttet til bruk av hydrogen i transport. Det er gjort en systematisering av ulike typer ikke-teknologiske barrierer, basert på en gjennomgang av tidligere utførte og pågående prosjekter. Rapporten gir således en presentasjon av hvordan temaet ikke-teknologiske barrierer for hydrogen i transport er behandlet, både nasjonalt og internasjonalt.