Hva skjer når nettene blir lange? Digitalt innlegg om sirkulær økonomi, indirekte klimagassutslipp og forbruk

Foredrag
Id:
September 2021

Bergen kommune er blant norske kommuner som nå setter forbruk og sirkulærøkonomi på dagsorden i klimaarbeidet. Carlo Aall ble invitert til å holde en presentasjon om teamet for arbeidsgruppa som som holder i dette spennende arbeidet med noen kritiske refleksjoner rundt prinsippet om sirkulærøkonomi. En av konklusjonene i presentasjonen er at hvis det å ta i bruk prinsippet om sirkulærøkonomi bare dreier seg om en ny måte å fortsette den økonomiske veksten på, kan prinsippet gjøre vondt værre.