Havforsuring og sjømatnæringen på Vestlandet: Kunnskapsstatus og handlingsrom

Av:
Notat
Id:
2015-2

Av: Abdirahman Omar (Uni Research), Knut Yngve Børsheim (Havforskningsinstituttet), Deborah Davies (Vestlandsforsking), Carlo Aall (Vestlandsforsking)