Grønnvasking overskygger realitetene

Kronikk
Id:
Desember 2019
Utgjevar:
www.bt.no
Tidsskrift:
Bergens Tidende

Vi lever i miraklenes tid når selskapene med de aller største utslippene av klimagasser kommer ut av skapet som utslippsfrie.