Grønne daler - Gjennomgang av statistikk, beregning av klimagassutslipp og forslag til tiltak

Notat
Id:
2018-4

Turisme er raskt voksende globalt og i Norge, og er forventet å vokse i årene som kommer. Turisme utgjorde hele 8 prosent av klimagassutslippene globalt for året 2016 (Lenzen et al 2018). På den ene side er turisme en bidragsyter til klimaendringer og i tillegg blir turistdestinasjoner påvirket av klimaendringer. Begrepet «last chance tourism» er brukt knyttet til sårbare områder som Antarktisk, og viser til at det er siste mulighet for å besøke klimasårbare områder (se for eksempel Olsen et al 2012, Eijgelaar 2010 og Lemelin et al 2013). Norske isbreer er et slikt eksempel, og Briksdalsbreen har trukket seg kraftig tilbake fra midten av 1990-tallet som et resultat av tørre vintre og varme/våtere somre (https://snl.no/Briksdalsbreen), og det diskuteres om slike områder vil ha et særskilt ansvar for å opptre ansvarlig med hensyn til å være en bærekraftig turistdestinasjon.

Dette notatet tar for seg hvor stor turistaktivitet det er i Oldedalen og Briksdalen, og hva det tilhørende direkte CO2 utslippet i aksen fra Olden opp til Oldedalen/Briksdalen er. Notatet går gjennom ulike kilder som kan brukes i en slik beregning. I tillegg drøfter notatet ulike tiltak med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp, deres muligheter og barrierer samt synlighet som tiltakene vil ha.