Målet med prosjektet er å kartlegge det direkte utsleppet av CO2 frå turisttrafikken til Olden, Oldedalen og Briksdalen.  Kva genererer turisttrafikken totalt sett av utslepp, og kva tiltak kan gjerast for å redusere CO2-utslepp frå transport?

Mål:

  1. Kartlegge det direkte utsleppet av  CO2 frå turisttrafikken til Olden, Oldedalen og Briksdalen basert på best muleg målbare verdiar for trafikkomfanget
  2. Tilrå tiltak i prioritert rekkefølge for å redusere utslepp av CO2 frå trafikk

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Stryn kommune
Prosjektnummer:
6489
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø