Målet med prosjektet er å kartlegge det direkte utsleppet av CO2 frå turisttrafikken til Olden, Oldedalen og Briksdalen.  Kva genererer turisttrafikken totalt sett av utslepp, og kva tiltak kan gjerast for å redusere CO2-utslepp frå transport?

Mål:

  1. Kartlegge det direkte utsleppet av  CO2 frå turisttrafikken til Olden, Oldedalen og Briksdalen basert på best muleg målbare verdiar for trafikkomfanget
  2. Tilrå tiltak i prioritert rekkefølge for å redusere utslepp av CO2 frå trafikk

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Stryn kommune
Prosjektnummer:
6489
Prosjektleiar:
Forskar / gruppeleiar miljø

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium