Kronikk
Id:
September 2021
Utgjevar:
sognavis.no
Tidsskrift:
Sogn Avis

Det vi tenkjer på som urørt natur, er som regel eit kulturlandskap som nokon har stelt i mangfaldige år. Når vi går tur eller campar, besøkjer vi nokon si utmark. Då gjeld det å hugse kva det inneber å vere gjest.