Destinasjonsutvikling av Loen og Lodalen

Prosjektet har som mål å utarbeide kunnskapsgrunnlaget til en bærekraftig utvikling av turistdestinasjoner Loen og Lodalen, slik at de forblir et attraktivt sted å bo og besøke. Dette skal skje gjennom kunnskapsdrevet samproduksjon mellom næringsliv, FoU-miljø, offentlig tjenesteapparat, turister og lokalsamfunn. Det overordnede spørsmålet er: Hvordan kan vi bedre forstå og tilrettelegge for utvikling av et bærekraftig reisemål?

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Hotel Alexandra AS
Prosjektnummer:
6588
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Publikasjon(ar):